head_banner

יישום ספקטרוסקופיה מולקולרית במחקר קטליטי

יישום ספקטרוסקופיה מולקולרית במחקר קטליטי

זרזים ממלאים תפקיד חשוב בפיתוח התעשייה הכימית והחברה.זרזים מקדמים את הרפורמה והפיתוח של התעשייה הכימית.עם זאת, עם תהליך התיעוש במדינות שונות, התפתחות התעשייה הכימית מביאה גם כמה בעיות סביבתיות.פיתוח זרזים ירוקים נקיים, יעילים וידידותיים לסביבה הוא אתגר מרכזי בקטליזה תעשייתית.

2-5

לספקטרוסקופיה אינפרא אדום טרנספורמציה פורייה יש את היתרונות של דיוק גבוה, שטף אור גבוה, רגישות גבוהה, מאפיינים גבוהים ומהירות סריקה מהירה.זה יכול ללמוד את המידע המדגם במצב יציב ודינמי.הוא נוח לאפיון זרז ויש לו יישום בוגר ורחב.הוא משמש בעיקר לחקר הרכב פני השטח של הזרז, סוגי אתרי החומצה על פני השטח של זרז חומצה מוצק (חומצה L, חומצה B), מצב הספיחת פני השטח, האינטראקציה בין התומך והתוספים והאינטראקציה עם רכיבים פעילים.בשילוב עם מצבי דגימה שונים, תא במקום (שידור, השתקפות מפוזרת) וספקטרוסקופיה אינפרא אדום באתר בשילוב עם תא ואקום גבוה במיוחד (UHV), קל לממש ניתוח ספקטרלי במקום של טמפרטורות, לחצים, אטמוספרות שונות ואור.בשילוב עם פונקציה שנפתרה בזמן אינפרא אדום של טרנספורמציה של פורייה, נעשה בו שימוש נרחב ומועדף במחקר של מנגנון תגובה קטליטי של גז-מוצק וקינטיקה של תגובה.


זמן פרסום: 19 במאי 2022